сряда, 19 август 2015 г.

Американски професор: Хуно-българите на Атила не са от Средна Азия.


     Според сведението в „Исторически записки” на китайският   историк Съма Циен (145-86 г.пр.н.е.) през 214 г. пр. н. е. китайският пълководец Мън Тян успешно атакува в региона на Жълтата река и Ордос (на север от дн. Китай) вождът на Hsiong-nu (Хсионг-ну) Туман и го отблъсква на запад. Така Туман със своите орди нахлува в териториите на юеджи около пустинята Гоби.
Китайският историк Съма Циен
 
        Туман обаче не продължава на запад, а се връща да отмъщава на изток. След това е сменен като „шан“ (вожд) от сина си Моде (209-174 г.пр.н.е.), който се жени за китайска принцеса. След него на власт е Лаошан (174-161 г.пр.н.е.), който също води прокитайска политика.            След това през І в. хсионг-ну са асимилирани от хсионг-пи.

           Хсионг-ну не са ходили по-западно от пустинята Гоби. Въпреки това и днес в някои параисторически хипотези се шири измислицата, че тези хсионг-ну имат нещо общо с европейските хуни (?). 

           Още през 1945 г. американският професор, историка Ото Хелфен, на базата на антропологични, етнографски и археологически данни посочи, че монглоидите хсионг-ну не са извършили „велико преселение“ на Запад и че европейските хуни нямат нищо общо със средно-азиатските представители на „жълтата раса“ Хсионг-ну.

books.google.bg/books

         Що се отнася до произхода на европейските хуни на Атила, американският историк повдигна още през 1973 г. хипотезата, че те произхождат от българите в Сарматия...

Прочети тук Х глава от книгата "Светът на хуните" на американския професор Ото Менхен-Хелфен, в която пише, че произходът на европейските хуни е от българите:
history.rodenkrai.com/new/proizhod_na_prabylgarite/rannite_huni_v_iztochna_evropa.html
 
          (Образи и външен вид на хсионг-ну на китайски вази.)

ПОЧЕМУ нам незнакома история гуннов? Объективно.
bghistory-letopisec.blogspot.com/2012/10/blog-post.html


Руски археолог отрича, че хуните произхождат от Средна Азия!
kirilmilchev.blogspot.com/2013/03/blog-post.html

1 коментар: