понеделник, 16 ноември 2015 г.

Произходът на името на гр. Несебър (акад. Вл. Георгиев).

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg       
 Нашият град Несебър се е наричал в древността Mesembria (в древността е имало още един град със същото име, разположен на брега на Егейско море срещу о. Самотраки)

       Втората съставна част на това местно име bria е тракийска дума, означаваща `град`. В един старогръцки надпис от Несебър се изтъква – и това се потвърждава от Стефан Византийски, - че градът е назован по някакво име Melsa. Освен това Страбон пише, че градът по-рано се е наричал Menebria по името на основателя му Mena.  

     Истинската етимология трябва да може да  
обясни тия различни форми на местното име.


         
     Непосредствено до Несебър на един хълм до с. Брястовец е имало в древността светилище на тракийския бог-конник; на това място са намерени много оброчни плочки с изображение на бога-конник. Недалеч от Несебър при с. Бата е имало друго светилище на същия бог, от което са намерени също каменни плочи с изображението му.

         
       Както личи от надписа върху златния пръстен от с. Дуванлии, дето под образа на конник се чете Mezen, името на тракийския бог-конник е било Mezen. Това се потвърждава от съпоставянето с месапийското божество (Iuppiter) Menzana, на което са принасяли в жертва коне, с албанската дума m`ez и румънската дума от тракийски произход minz `жребец`. Mezenе значело буквално `конник` или `жребец`.
                  Следователно местното име Mesembria произлиза от Mezen-bria  и означава `град(ът) на бога-конник`: за образуването могат да се сравнят гръцки местни имена като Dionyso-polis (днес Балчик) `градът на бога Дионис`, Hermo-polis `градът на бога Хермес` и под. Такива названия на селища в чест на почитаното там божество се срещат често в античния свят.
     Както личи от името (Iuppiter) Menzana, алб. диал. mez  и рум. (дак.) minz `жребец`, Mezen произлиза от по-старо ~Menzen (респ. - an): в такъв случай ~Melsem-bria, което ще да е било диалектна форма на името, се обяснява с дисимилацията m-n-n(m)—m-l-n(m), срв. бълг. диал. млого-много, разговорно плевмония=пневмония и под.
      Формата на името у Страбон Menebria може да се обясни с предположението, че преписвача е прочел лигатурата N+I (=nz ) погрешно като N: в такъв случай ~Menzen-bria е по-стара недисимилирана форма на ~Melzen-bria(цитат от статията на Вл. Георгиев „Принципи за установяване етимологията на собствени имена. В: Вл. И. ГЕОРГИЕВ. Проблеми на българския език., С. 1985, с.с. 234-238)

 Месембрия (Несебър) - худ. Васил Горанов

Няма коментари:

Публикуване на коментар