четвъртък, 27 ноември 2014 г.

Тракийската църква

       В България регистрацията на вероизповеданията се извършва от Софийски Градски Съд, след компетентно мнение на Дирекцията по вероизповедания към Министерски съвет.

През март 2014 г. е регистрирана от СГС  „Тракийска църква“, в чийто устав (чл. 1 и чл. 6) тя се обявява за правоприемник на всички западни и източни религиозни институции от времето на апостолите Павел и Андрей от І в. по нашите земи.  
Въпреки реакцията на Дирекция по вероизповеданията към МС, че правоприемство се доказва по съдебен път, а не чрез устав, сектата на братя Гайд е узаконена от СГС като редовно вероизповедание в нашата страна.
Така директно е нарушена Конституцията на Република България (чл.13, ал.3), че традиционно вероизповедание в България е православието, чийто изразител е Българската православна църква, чиято традиционност идва от Българската екзархия и затова, че е член на Едната, Света, Съборна и Апостолска църква, ръководена от Св. Синод и представлявана от българския патриарх и митрополит Софийски.
Дирекцията сигнализира съда, че чл. 3 на Конституцията изрично казва, че официален език в нашата страна е българския и определението му в чл. 7 от устава на Тракийската църква като „ново-български“ е недопустимо.
Тракийската църква проповядва, че нейна канонична библия, съгласно чл. 7, ал. 2 на устава й, е Библия „Бесика“, като твърди, че тя е написана на бохарски диалект, т.е. едно наречие на коптския език. Така църквата слага знак на равенство между бохарски/богарски и тракийски, без изобщо да свързва библията на бесите от края на ІV в. със Св. Никита Ремесиански.
Богослуженията си тракийската църква прави по домовете в помещения, където се събират около 20 вярващи. Пригодената храмовост включва изрисувани египетски йероглифи и пирамиди по стените, като пред „олтара“ са наредени макетите на плочките от Караново, Градешница и др., които се докосват с ръка като най-святото нещо в света.


От март 2014 г. тракедонизма вече има своя законна църква и претенцията да е най-старата традиционна религия.
Какво ли още ще доживеем?

РАЗКАЗ НА ОЧЕВИДЕЦ, НАПУСНАЛ ТРАКЕДОНИСКАТА СЕКТА. 


2 коментара: