вторник, 30 юни 2015 г.

Кимерийски легенди сред волжките българи.През 1959 г. в Мадрид бе открит ръкопис от ХІІ в. на андалузкия историк ал-Гарнати, в който ал – Гарнати твърди, че при посещението си през ХІІ в. във Волжка България, е чел някаква българска историческа книга и упоменава, че нейното заглавие е „История на България” (Абу Хамид ал-Гарнати. Ал-Му`риб ан ба`д аджаиб ал-магриб: „Това прочетох в История на Булгар, преписана от български кадия, който е бил един от учениците на Абу-л-Масали Джууейни...”).


Абу-л-Масали ал-Джууейни (ум. 1085 г.) е имам на два свещени града, Мека и Медина. При него, освен Якуб ибн Нугман, се е учил и енциклопедиста ал-Газали (1058 - 1111).

В краят на ХХ в. бе открит в Русия стар ръкописен свод в семеен архив и издаден. Сводът е от средновековни комплации на волжките българи, последно преписвани през ХVІІ в. и носи името на сеид Джагфар, който е поръчал преписа тогава. В „Джагфар тарихы” се разкриха още сведения от днес изгубената книга от ХІ в. „История на България”, за която пише ал-Гарнати.

Този „български кадия, който е преписвал през ХІІ в. „Булгар тарих“ („История на България“) е Якуб, син на Нугман.

Якуб, син на Нугман, пише, че Барадж отначало живеел в планината Каф, а след това, когато алпите закрили със стена земята от слънцето, отлетял в пустинята Куман...” (Бахши Иман, Джагфар тарихи., С., 2005, с. 16).

Усещането ни, че трябва да търсим кимерийски древности във волжко-българските легенди, се засилва от сведението: „Камирците са клон на синдийците. Те се нарекли така, защото вярвали в легендата, че Всевишния направил тяхната прамайка Камир-Аби от тесто” (пак там, с. 17).


Невероятно, тази „Камир-Аби” дословно повтаря името на хуритското божество Кумарби. Точно Кумарби в хуритския мит, за да запази божествеността си срещу своя син Тешуб, който трябвало да го онаследи, „ражда” Уликуми, отроче-скала, което скрива слънцето.

Излиза, че при волжките българи се е запазила легенда, че кимерийците са клон на синдийците (синдо-меотите около Азовско море, упоменати като „синд” и от Херодот) и че името „камирци” води произхода си от хуритското божество Кумарби (?).

Ето и най-древната легенда за произхода на българите при волжките българи: „Началото на нашите начала е в племената синд и имен” (пак там, с. 14).


И така, излиза, че според волжко-българските легенди, синд, т.е. синдо-меотите стават кимерийци, понеже по някакъв начин мита за Барадж от Кавказ мигрира в „Куман“ (Комаген), т.е. на юг от Кавказ в Задкавказието и Мала Азия. В областта на хурито-урартската култура, която е видна с тотема „Камир-Аби” (Кумарби).


Волжко-българската памет е оставила и легендарна генеалогия: „Главните си родове българите наричат: ердим, бакил или бояндур, себер, агачир, харка, утиг, кимер” (пак там, с. 19).

Четенето по древност започва отзад напред. Кимер, т.е. кимерийците, са първи. 

Утиг, т.е. утигурите, са ни известни и от Прокопий от VІ в., който съобщава, че утиг произхождат от кимерийците. 

„Агачир” е тюркската дума на „горци”. „Геруа са упоменати на север от Кавказ през ІІ в. от н.е. от Птолемей и Арменската география от VІІ в. от н.е. 

„Гар, гур” става общо, допълнително име, на много хунски племена: утигури, кутригури, оногури, ултинзури...Има го дори и при „бал/гар”.

 „Себер” са савирите, включили се към българската история в средата на V в. при Ирник. Както виждате няма „хазари”. Всъщност, както посочва ал-Масуди, хазарите произхождат от савирите. 

„Бакил/басил и бояндур” са отъждествени, но името басил и българина Бунд, е разграничено при Мовсес Хоренаци. Освен това в грузинското съчинение от V в. „Мокцевай Картлисай” се говори за хони (= кимерийци) и бундурк (= урарти) в един период ок. ІV в. пр.н.е., по времето на Ал. Македонски, в северна Армения и южна Грузия, когато явно кимерийци и урарти имат обща история, след края на урартската и кимерийската държави към VІ в. пр.н.е.

„Ердим” определено можем да кажем, че е от периода на контакти на българите с тюрки, довел и до приемането сред волжките българи на тюркския език след ІХ в.

Не сме забравили „харка”, често свързвано от изследователите с арменците. Но в тази генеалогия, името „харка” е почти до утиг и кимер, т.е. можем да предположим, че е свързано някак с древната история на кимерийците. "Армията си и лагера си, той оттеглил в града Харцалас", пише в последните две издания на асирийските аналите IT и H, съставени съответно в 640 и 639 г.г., където се съобщава какво е предприел кимерийският цар Дугдами, който се намирал в трудно положение ". Според И.Н.Медведска  местоположение на този град не е известно.”  Медведска се позовава на книгата на Иванчик А. И. Киммерийцы. Древневосточные цивилизации и степные кочевники в VIII—VII веках до н.э. М., 1996., чието първо издание е: Les Cimmriens au Proche-Orient // Orbis Biblicus et Orientalis. CXXVII. Fribourg, 1993.

Следователно, Иванчик и Медведска не знаят къде би могъл да е този кимерийски град Харцалас. Ако се обърнем обаче към късно-античните летописи, виждаме, че в персийско-византийския мирен договор от 562 г. , преразказан дословно от Менандър, присъства един непознат на учените термин за проход в Кавказ, който не е Дербент и учените предполагат, че е Дарялския проход над Грузия. Никой обаче друг византийски летописец не е упоменал този проход като Хоруцон

Следователно можем да предположим, че това е персийско название, което явно има много по-древна история и е заето в персийския език от асирийския, където четем за град Харцалас. „Ще покажем какво е съдържал договора за мир. Решено било като първа точка: персите да не позволяват нито на хуните, нито на аланите, нито на други варвари да достигат до римските владения, като преминават през прохода, наречен Хоруцон, и през Каспийските врата... (Дербенд – бел.ред.)”. (Менандр Византиец., отрывок 11; в: Византийские историки. Санкт Петербург, 1860).

И така, очевидно кимерийският древен град Харцалас се е намирал на юг от Дарялския проход и е дал и името Хоруцон на прохода в Кавказ...

В завършек, нека отбележим, че и в нашата българска възрожденска традиция има легенди, че българите произхождат от кимерийците. Г.С.Раковски и Зографската история, отбелязват на видно място това.


 Г.С.Раковски. Българска старина., Букурещ, 1865, с. 200

Зографската история


9 коментара:

 1. хотелось почитать бы это на русском или английском!
  do you have english or russian version of this article please?

  ОтговорИзтриване
 2. Волжска България е под Руско робство от десети век до сега, книгите са от 12-ти век и никой не може да твърди, че са автентични, т.е. не може да им се вярва всичко. Това, че българите произхождат от кимерийците е написано и от Свети Паисий Хилендарски, което вече е сериозен исторически източник, защото Паисий е светец и няма право да пише глупости!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ганчо Ценов през 1937 г. пише за това!! Траките са Българи!! Това е един народ който през хилядолетията са го наричали с различни имена!!! Мирмидони, Кимерийци, Траки, Илирийци, Беси, Хуни, Мизи, Готи, Гети, Скити всички те са един народ, който по-късно, сбед 6 век е наричан СЛАВЯНИ!! Чети ,,Кувратова България и покръстването на Българите"!! Българите са били Християни още през 3-ти век!! При цар Борис | не е имало покръстване, а Вселенски Събор!!!

   Изтриване
  2. Тюрките не са били в началото и много на почит в османската империя а арабите. И защо сме ги нападнали през 716та и защо са ни поробвали по късно като сме били преди това близки?

   Изтриване
  3. И относно коментара на Мария Стамбулова Историята на Отец Паисий е озаглавена ИСТОРИЯ СЛАВНОБЪЛГАРСКА загледайте се в оригиналното заглавие буквата Я е добавена отгоре допълнително дори е спорно дали е Я или украса на заглавието. Там той пише, че българите са готи и конен народ ако не сте я чели. А руското робство е пълна глупост. Виште кой е основал Киев и националността Рус. От рода Дуло е и е брат на Кубрат. Унгария също.

   Изтриване
  4. И относно коментара на Мария Стамбулова Историята на Отец Паисий е озаглавена ИСТОРИЯ СЛАВНОБЪЛГАРСКА загледайте се в оригиналното заглавие буквата Я е добавена отгоре допълнително дори е спорно дали е Я или украса на заглавието. Там той пише, че българите са готи и конен народ ако не сте я чели. А руското робство е пълна глупост. Виште кой е основал Киев и националността Рус. От рода Дуло е и е брат на Кубрат. Унгария също.

   Изтриване
  5. Тюрките не са били в началото и много на почит в османската империя а арабите. И защо сме ги нападнали през 716та и защо са ни поробвали по късно като сме били преди това близки?

   Изтриване
 3. Изключително нелепо звучи, че българите сме взели каквото и да е от дивото монголоидно племе на тюрките камо ли език. Не стига, че са от друга раса и вяра а в древноста подобни съглашения изглеждат странни. Хората тогава не са разсъждавали както сега и много не са уважавали бежанците особено цели народи от други раси. А и да не говорим колко по изостанали културно са били и в по ранен и в по късен период. Ние сме си имали наша писменост и език и по голям народ сме били. Все едно сега да прехванем цигански думи и влияние в езика и културата си. А и не се ли разбра, че търсенето на грътски и тюркски аналози и разчитане на български надписи с техни букви и думи не се получава?

  ОтговорИзтриване