вторник, 2 юни 2015 г.

БАН отрече Раковски като историк.Г.С.Раковски (1821-1867) е не само революционер за българската свобода, но и оригинален историк и филолог-семантик, който ползва за своите хипотези предимно френската хуманитарна мисъл и ръкописи от българските манастири в страната и в Атон.

В книгата си "Българска старина" от 1865 г., издадена в Букурещ и никога не преиздавана в България в оригинал, Раковски издига идеята за кимерийски произход на българите, благодарение на ръкопис от Атон.


         За съжаление, Раковски е непознат на българите като историк, понеже върху историческото му наследство има забрана и табу, наложено още преди 1878 г. от слависта Иречек, който си позволява фриволно да нарече Раковски "фантазьор". Още по-тъжно е, че никой български учен не се постара след това, за срам на българската наука, да реабилитира Раковски...Една от причините за табуто над Раковски като историк, е отрицателната му позиция към Русия.
Голям срам за българската хуманитарна наука, нито една научна конференция за Раковски като историк и филолог не е направена. Ей така, поне да се обсъдят дори грешките му, но и приносите, понеже Раковски първи издига теорията за индоевропейски произход на българите. Срам и позор!

 Днес табуто към Раковски като историк продължава, безличните учени от БАН и БАНИ нямат отношение към интелекта на титана на Възраждането, а книгите на Раковски ги четем в оригинал, благодарение на американските университетски библиотеки в Харвард, Мигичан, Индиана и Станфорд, които са ги сканирали...1 коментар: