вторник, 30 юли 2013 г.

ДЪРЖАВА ЛИ Е БИЛА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ ИЛИ "НОМАДСКО ОБЕДИНЕНИЕ"?

   На съветската историческа наука дължим много от нещата, които сериозно са повредили правилната представа за ранната българска етногенеза.


На първо място, това е отъждествяването на династията на хуните Дуло с тюргешките родове „дулуси”, които участват в създаването на първият тюркски каганат.
Все едно Ирник (Ернак, третият син на Атила) от V в. от н.е., упоменат в „Именника на българските канове”, е отишъл в Средна Азия и е станал тюргеш?

Плетньова дори смята, че „рода Дуло (Дулу) в Тюрския каганат се борил за власт с управляващият род Ашина” (гл. 2, Хазары, М., 1976).


През 1937 г. М. И. Артамонов издава „Очерки древнейшей истории хазар”. Това е по времето, когато Н.Я.Мар разработва хипотеза за произхода на българи и чуваши от Месопотамия. Под егидата на Мар, младият Артамонов пише, че Кубратова България не е вече „раздробена от хуно-български племена”, а е „държава”.


През 1950 г. обаче лично Сталин във в. „Правда” посмъртно развенчава теориите на Н.Я.Марр. Езиковедският яфетизъм на Н.Я.Марр наистина има своите слаби страни, но за съжаление, – нещо характерно за тоталитарно общество - заедно с езиковедските изследвания на Н. Я. Мар е натирена и „българската предистория”, която е изпратена от съветските идеолози в планината Алтай.


А. П. Новоселцев в „Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа” (М., 1990) повтаря след Плетньова, че Велика България (VІІ в.) не е била истинска държава, а някакво обединение на номадски племена. Те били „племенно-родови обединения”. Същото е мнението и на Плетньова, наричайки държавата на Кубрат с дефиницията „самостоятелно обединение” (гл. 2).
Това да се твърди, че Велика България не е била „държава” става догма, спусната от Москва, пред която и български учени като проф. Рашев и проф. Ив. Добрев чинопреклонно се подчиняват, налагайки си „автоцензура” да не пишат за държава Велика България на Кубрат…
И всичко това при условие, че Псевдо-Захарий Ритор пише още през 555 г. в своята сироезична хроника, че българите на север от Кавказките проходи имат СВОИ ГРАДОВЕ....

"И след Вратите са българите с техния собствен език, езически и варварски народ, и те имат градове.


Нали разбирате, че няма как българите да са тюрки от Алтай, щом през 555 г., в която се появяват за първи път на запад от Волга тюрките на Истеми, българите вече имат построени градове ???

понеделник, 29 юли 2013 г.

Спароток за траки ли пише или за славяни?

Леуварден (на нидерландскиLeeuwarden на фризийски: Ljouwert)е град в Нидерландия, столица на провинция Фризия и административен център на едноименната община. Към 1 септември 2010 градът има население от 94,414 души. Леуварден е един от единадесете исторически фризийски града. Официален статут на град получава през 1435. Леуварден е бил разположен на бреговете на залива Миделзее, който в края на 15 век е засипан със земя, за да осигури повече обработваеми площи.

         В града явно няма велики исторически личности и събития, затова пък има доста паметници:
   В този град твори г-н Спароток, който в българските блогове пише за "траки", а в сръбските и руските за "славяни":     І. Павел Серафимов, Джанкарло Томеццоли: «Доказательства раннего присутствия славян на Минойском Крите/Новое азбучное прочтение ЛИНЕАРНОГО А письма/EVIDENCE FOR EARLY SLAVIC PRESENCE IN MINOAN CRETE. NEW AZBUKAS (SLAVIC ALPHABET) READING OF THE LINEAR A INSCRIPTION»
www.srpska.ru/article.php

        
     ІІ.  "Оказалось, что понятия КРОМАНЬОНЕЦ, и ЧЕЛОВЕК, ГОВОРЯЩИЙ ПО-РУССКИ, совпали."

       В этой связи хотелось бы отметить присланную на Конгресс статью Павла Серафимова, болгарина, и Джанкарло Томеццоли, итальянца, о попытках дешифровки надписи, выполненной линейным письмом А, до сих пор не дешифрованным. Многие исследователи полагают, что это письмо принадлежит носителям крито-микенской культуры, пеласгам, славянам по происхождению.
www.organizmica.org/archive/505/viss.shtml


    ІІІ. Томеццоли Джанкарло Тициано, Серафимов Павел Павлов:Доказательства раннего присутствия славян на минойском Крите. Новое чтение надписи линейным А на золотой перстневидной ячейке из Мавро Спелио (Мюнхен, Германия, главный эксперт Европейского патентного бюро; Леуварден, Голландия, дизайнер, художник).
ateney.ru/rus/biblio/Piter3.htm

                                                                                                  МНОГО СА НАПРЕД ТИЯ ХОРА, МНОГО: "В самом деле, нельзя не восхититься глубиной и масштабом проведённых авторами докладов исследований, доказывающих несомненную первичность славянской протоцивилизации по отношению ко многим другим цивилизация
м и культурам глубокой древности. Археоника — наука о духовной культуре человечества — всё более уверенно заявляет именно об этом. Например, санскрит это искусственный язык, созданный в I веке н. э. на базе русского языка. Поэтому нам не надо больше привлекать индийские аналоги, чтобы проследить этимологию слов русского языка, в котором более чем предостаточно нужных нам корней. Надо только немного поднапрячься. По данной тематике хорошо поработала секция «Докирилловская письменность», в которой выступили с докладами: Тентов Аристотель, член Палаты представителей Македонии («Древнейший македоно-славянский словарь»); Томеццоли Джанкарло, главный эксперт Европейского патентного бюро в Германии, и Серафимов Павел, дизайнер из Голландии..."

za.zubr.in.ua/2010/05/28/6442/


          Г-н Томецоли, италианец, който живее в Германия....работи в едно патентно бюро, но и Айнщайн е работил в патентно бюро, преди да стане велик...