петък, 14 август 2015 г.

„Annales Cavenses“ за Аспарух.


Средновековната хронология от гр. Кава де Тирени в Италия, известна като Кавски анали („Annales Cavenses“), е важен източник не само за историята на Южна Италия. Написана на латински език, хрониката съдържа сведения за периода от 569 г. до 1315 г. Съхранява се в манастира „Св. Троица“ в Кава де Тирени.

Annales Cavenses 

Anno: 2011

ISBN: 978-88-89190-84-5
Numero Collana: 9.
a cura di F. Delle Donne, pp. XLII, 94, 16 tavv.


Региона е заселен в краят на VІІ в. с много българи, предвождани от Алцек, който се обърнал към лангобардския крал Гримоалд (662-671), с молба да им даде свободни места за поселване в Италия. Гримоалд, според хрониста Павел Дякон, ги изпратил при своя син Ромуалд и той им дал пусти територии около дн. гр. Неапол. В Кампания.


Вероятно и по тази причина, „Кавските анали“ проявяват интерес и към българската история. Хрониста датира 669 година,  когато „Константин, син на гореупоменатия Констант () през деветата година на неговото управление бил нападнат от българския народ, предвождан от царя им Аспарух. Те нахлули в тази земя на римляните, която сега се нарича България. Научавайки за станалото Константин излязъл против тях с голяма войска, но тя била обърната в бягство, а българите, преследвайки ги, заловили много от тях и стигнали до Константинопол. Така те започнали да се заселват по селата и крепостите. Тогава императора, принуден от тяхната сила, сключил мирен договор, обещавайки да плаща ежегоден данък.
Няма коментари:

Публикуване на коментар