събота, 11 юли 2015 г.

Хуните на Атила били българи, според американски професор.

  Според сведението в „Исторически записки” на китайският историк Съма Циен (145-86 г.пр.н.е.) през 214 г.пр.н.е. китайският пълководец Мън Тян успешно атакува в региона на Жълтата река и Ордос (на север от дн. Китай) вождът на Hsiong-nu (Хсионг-ну) Туман и го отблъсква на запад. Така Туман със своите орди нахлува в териториите на юеджи около пустинята Гоби.Китайският историк Съма Циен
        Туман обаче не продължава на запад, а се връща да отмъщава на изток. След това е сменен като „шан“ (вожд) от сина си Моде (209-174 г.пр.н.е.), който се жени за китайска принцеса. След него на власт е Лаошан (174-161 г.пр.н.е.), който също води прокитайска политика.            След това през І в. от н.е. хсионг-ну са асимилирани от хсионг-пи.
           Хсионг-ну не са ходили на запад от пустинята Гоби. Въпреки това и днес някои историци повтарят измислицата, че тези хсионг-ну имат нещо общо с европейските хуни (?).           Още през 1945 г. американският професор, историка Ото Хелфен, на базата на антропологични, етнографски и археологически данни посочи, че монглоидите хсионг-ну не са извършили „велико преселение“ на Запад и че европейските хуни нямат нищо общо със средно-азиатските представители на „жълтата раса“ Хсионг-ну.
books.google.bg/books

         Що се отнася до произхода на европейските хуни на Атила, американският историк повдигна още през 1973 г. хипотезата, че те произхождат от българите в Сарматия...
history.rodenkrai.com/new/proizhod_na_prabylgarite/rannite_huni_v_iztochna_evropa.html
          (Образи и външен вид на хсионг-ну на китайски вази.)
ПОЧЕМУ нам незнакома история гуннов? Объективно. bghistory-letopisec.blogspot.com/2012/10/blog-post.htmlРуски археолог отрича, че хуните произхождат от Средна Азия! kirilmilchev.blogspot.com/2013/03/blog-post.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар