петък, 29 март 2013 г.

Кои са сарматите?     Според Плиний Старши гърците наричали сарматите с името „савромати”.


          Херодот извежда произходът на савроматите при Меотида, от легендата за амазонките. „Елините победили в битката при Термодонт и отплавали, натоварвайки на три кораба амазонките, които успели да пленят. Но когато били вече в открито море, амазонките се нахвърлили върху тях и ги избили до крак. Амазонките не разбирали нищо от кораби, не можели да си служат нито с кормилото, нито с платна, нито с гребла; след като избили мъжете, те се понесли по вълните, носени от вятъра, и достигнали до езерото Меотида при Кремной. (...) Савроматите говорят на скитски език, но го говорят неправилно още от най-стари времена, понеже амазонките не го били изучили.(Херодот, История, ч.ІІ, С., 1990, с.40, 41).


          При внимателното четене на сведенията на Херодот, прави впечатление, че той споменава страна Кимерия, говори за Кимерийски босфор (Боспор Кимерийски, т.е. дн. Керченски провлак), но не познава нито един жив кимериец.


          Херодот е определено скитофил, но това се дължи на лични срещи с последните, които са му информатори за миналото. Неговите сведения за кимерийците са откъслечни, дадени са определено от човек, който говори за тях в минало време, но въпреки това разкриват една ясна картина за наличието на кимерийски географски ареал между р. Дон, Каспийско море и Кавказ.
          Трябва да признаем, че късно-античният топоним Сарматия е много по-функционален от антично-гръцкият Скития, понеже в географското понятие „Сарматия” е влизало и Предкавказието.
          Именно територията на север от Кавказ, между Азовско море и Каспийско море (до устието на Волга), е късно-античното географско понятие Азиатска Сарматия.


          Фактически, по времето на Херодот (V в. пр.н.е.) земите на изток от Дон са географски ареал на кимерите, което ще рече, че не е пресилено самото име Сар-матия (Савр-матия) да е кимерийско и да произхожда от езикова форма на местното божество Куар (Суар, Савар) и формата на Меотида (Азовско море), т.е. „матия”.

          Терминът „сармати” в съчиненията на късно-античните историци никога не се е отнасял към някакъв отделен народ, а винаги към различни народи, обитаващи азиатската и европейската части на топонима Сарматия (р. Дон, т.е. Танаис, е граница между двете части).            Европейска Сарматия започва от Карпатите и свършва до устието на Дон в Азовско море, а азиатска Сарматия е територията описана по-горе...
.............................................................................................
Преминеш ли река Танаис, вече не си в Скития. Първата област, на която попадаш, е на савроматите, които, като се започне от най-вътрешната част на езерото Меотида, обитават на север земите.(...) Над тях втората област държат будините – страна, цялата в гъсти гори с всякакви дървета.”(Херодот, ч.ІІ, С., 1990, с.15).

Няма коментари:

Публикуване на коментар