сряда, 13 март 2013 г.

Какво не знаехте за хуните?

Империята на Атила от рода Дуло...След като третият син на Атила, т.е. Ирник, е от рода Дуло, както пише в "Именникът на българските владетели", тогава и Атила е от този род, нали??? Значи говорим за хуно-българската империя на Атила. Европейските хуни произхождат от кимерийците и не идват от Китай, нито са тюрки.
..................................................................................................

Тези хора от Ордос и Жълтата река на север от Китай нямат нищо общо с атиловите хуни и това днес е общопризнато в европейската наука...

..................................................................................................
Монографията "Светът на хуните" на проф. Ото Менхен-Хелфен, изд. 1973 г. в Калифорнийския университет. Най-важният извод за нас е: хуните не са от Средна Азия и произхождат от българите. Упоменатите от Птоломей през ІІ в. хуни не са тюрки...


.................................................................................................
Книгата на Томпсън за хуните от 1948 г. Още оттогава на запад се приема научното становище, че европейските хуни нямат нищо общо с монглоидите хсионг-ну от Ордос и Жълтата река..


...................................................................................................
Монографията "Първият български владетел" на Кирил Милчев. Най - важният извод: Третият син на Атила Ернак и Ирник от Именникът на българските владетели, са една и съща личност. През 484 г. именно хуно-българите на Ирник превземат Персия и точно те са ефталитите/авитохоли...


bghistory-letopisec.blogspot.com/2012/05/ephthalites.html

..................................................................................................

"В древността огромен брой хуни, които тогава наричали кимерийци, живеели по тези местности, за които стана дума, и един цар стоял начело на тях." Прокопий Кесарийски, летописец от VІ в., в книгата си Войната с готите, кн.ІV.5


.............................................................................................

Империята на Атила от рода Дуло...


Няма коментари:

Публикуване на коментар