събота, 9 март 2013 г.

Орган и Кубрат са били християни!


     През 624 г., по време на византийско-персийската война, император Ираклий посещава хуните в Предкавказието(Теофан, л.м. 6115) и очевидно се среща с Орган, чието християнско име е било вероятно Андрей.
          По всяка вероятност тогава се връща от двора на Ираклий при чичо си Орган и Кубрат, който през 619 г. е оставен от Орган в Константинопол и е приел също християнството тогава, заедно с "владетеля на хунския народ" и целият династичен род Дуло (Бревиария на Никифор; Хрониката на Йоан Никиуски).

          През 624 г или през 625 г. Орган осигурява хазарска помощ за Ираклий. Летописът от ХІІІ в. „Барадж тарих” разкри, че духовното име на Орган е било Арбуга, което явно е неточно предаване на християнското име Андрей.
           Точно Андрей, според късно-античният историк Мовсес Каланкатуаци, се е казвал посредникът, който осигурил хазарите (626 г.) в помощ на Ираклий във войната срещу Персия.
          Никифор нарича Орган „владетелят на хунския народ(с. 30), а Йоан Никиуски твърди, че Кубрат е „владетел на хуните” (гл.СХХ, 47), което ясно демонстрира, че сведението на Теофан за предкавказките хуни, посетени през 624 г. от Ираклий, се отнася за българите и кутригурите на Орган.
          Още през 1918 г. българският учен Златарски прави този извод, а днес е необходимо той да се повтаря ясно и категорично, защото в съветската историческа наука се твърди, че Ираклий бил ходил в Предкавказието при хазарите. Този извод е доста нелеп, понеже не се отчита категоричното сведение на Мовсес Каланкатуаци, че посредник между Ираклий и хазарите, бил мъж с име Андрей, т.е. Ираклий е нямал непосредствени контакти в Предкавказието с хазари. Той е ходил при Орган и най-вероятно Орган, който е кръстен през 619 г. в Константинопол (Никифор), е имал християнско име Андрей (грешно изписано като „Арбуга” във волжко-българският летопис от ХІІІ в. „Барадж тарих”), на апостолът покръстил Приазовието и Предкавказието...
 
          Орган и Кубрат, както пише Никифор, приемат още през 619 г. в Константинопол християнството и това е факт(незнайно защо своеволно отречен от Л. Н. Гумильов в книгата му за тюрките; Вж. Древните тюрки. С.,2007, с.234, 235).

          И досега не са отречени изопачените твърдения в съветската наука, че Орган и Кубрат не били създали държава, а „номадско-родово обединение” (Плетньова, Новоселцев), при условие, че още към 555 г. Псевдо-Захарий Ритор ясно и категорично пише, че българите имат градове (NB) в Предкавказието...

3 коментара:

  1. Според вас кой е четвъртия син на кан Кубрат :-Кубрат е имал трима родни сина - Баян, Котраг и Аспарух. И двама осиновени - Кубер и Лачин или Алцек?
    .

    ОтговорИзтриване