сряда, 10 април 2013 г.

Кой разсече "Гордиевия възел" на цар Мидас?


         Известни са имената на няколко кимерийски царе...Тешуб (произходът на името е хуритски), Дугдаме/Лигдамис...Първото на асирийски, второто на гръцки, но редуването d/l не дава съмнение на учените, че това е един и същ цар...Той е омразен на йонийците с това, че разрушава храма на Артемида в Ефес...

                                                 Артемида Ефеска


               Древният град Ефес


       Сандакшатр е също кимерийски цар. Близостта му в корена с името на утигура-българин Сандилх ме кара да вярвам, че това не е случайно...     Кимерийската география доскоро бе свързвана с предскитската култура на северното Причерноморие, но новите изследвания показаха недвусмислено, че това е подвъпросно и се базира само на откъслечно сведение на Херодот за някакви старини кимерийски, които той бил видял. А както се знае, Херодот не е ходил по-източно от Олбия...


          Днес  кимерийската история се изучава, като се взимат предимно и основно асирийските сведения за тях от VІІІ-VІІ в.в. пр.н.е. и около тяхното инфоядро се включват вече допълнително античните сведения...Мала Азия е чудесен ареал за кимерийското минало...всъщност, през VІІІ-VІІ в.в. цяла Мала Азия е под кимерийска хегемония...

           През 641 г. пр. н.е. ново стълкновение между кимерийците и Асирия завършило със смъртта на кимерийския цар Дугдамми ... Калимах и Хесихия дават сведение, че Дугдами/Лигдамис е превзел Ефес и е изгорил храма на Артемида...Същият кимерийски цар превзема и град Сарди...Слага ръка на много йонийски градове... Именно заради неговите кимерийци  фригийския цар Мидас се самоубива с "бича кръв"...И прави един  възел...Гордиевия възел, разсечен от кимерийския цар Лигдамис...
"В древността огромен брой хуни, които тогава наричали кимерийци, живеели по тези местности, за които стана дума, и един цар стоял начело на тях." Прокопий Кесарийски, летописец от VІ в., в книгата си Войната с готите, кн.ІV.5

Няма коментари:

Публикуване на коментар