петък, 17 април 2015 г.

Защо хуните са били наречени "Бич Божий"?

       През 408 г. Йероним, преводача на библията на латински, живее в Йерусалим и от духовната висота на божия град гледа на римския свят с тревога.
Римската империя

Хунската империя

          През юни 408 г. той написва знаменателните думи, че заради хуните „днес голяма част от Римският свят напомня на древна Юдея”. 
Тогава Бог наказвал евреите, според Йероним, като им изпращал врагове, така постъпвал и днес с римския свят, заради все същото неверие...
           Ойкуменът (света) е част от Божията воля!
           И Йероним пръв задава въпроса каква е ролята на хуните в Божия промисъл?
            Преди това, през 404 г. в гр. Едеса (близо до горен Тигър) свещенник Абсамий, племенник на Ефрем Сирин, пише омилий за хунското нападение в земите на старият Осроен през 395 г.
        Въпросите на Абсамий тревожно питат Бог защо е допуснал първия християнски град Едеса да пострада от хуните?
          През 408 г. в Йерусалим Йероним решава да даде теологичен отговор за ролята на хуните, като част от Господната воля в историята.
          Именно Йероним формулира доктрината за... бичът Божий.
          Йероним сравнява хуните с ролята на асирийците и халдеите по времето на стара Юдея. Господ, според него, е изпращал последните срещу израилтяните, заради неверието на божия народ. Хуните днес изпълняват същата Господна воля срещу римският свят, който страда от неверие и ереси.
 
              Патриарх Несторий, набеден че е еретик, също обвинява от заточение в Египет (431-451) колегите си, че страдат от хуните, защото са пренебрегнали правото учение и вървят след Евтихий. Неговият трактат на сирийски, е издаден чак през 1910 г., той е под псевдонима Ираклид Дамаский и е известен като „Трактатът на Ираклид”.
         Клерикалната оценка на епохата е: Бог изпраща хуните срещу нас, заради ересите.

           Изглежда 
тя най-точно е формулирана по-късно от Исидор Севилски: „Те (хуните) бяха гнева Господен. Толкова често, колкото Неговото възмущение нарастваше против вярващите, Той ги наказваше с хуните и така ги очистваше чрез страдания, за да отхвърлят вярващите съблазните на този свят и неговите грехове, и да имат прав път до небесното царство” (Historia Gothorum, 29).
                    През 408 г. за Йероним е било вече ясно, че това не са случайни варвари, които от векове притесняват римския свят, а нещо по-особено...Нещо, което е наложено над ойкумена, само по Божия воля...Те са „гняв Господен”....


    А техния цар Атила след 445 г. е наречен „Бич Божий”...


Няма коментари:

Публикуване на коментар