вторник, 29 януари 2013 г.

Г.С.Раковски като историк.


      
   Г.С.Раковски през 1865 г. издига хипотезата, че българите произхождат от кимерийците.
   Източникът на Раковски е ръкопис от Атон, открит там и донесен му в Белград през 1856 г. от Хаджи Найден Книгопродавец от Пазарджишко, известен възрожденец. За него брошурка има Н.Начов.
   Та, Раковски получава в Белград един коректен източник, който твърди, че българите преди са се звали "гимери и кимери" и е посочена р. Волга...
   Тук на първото факсимиле даваме източника на Раковски, публикуван от него в книгата му "Българска старина" през 1865 г. А на второто факсимиле, е началото на Зографската история.
    И така, Раковски получава ръкопис, визиращ само р. Волга и "гимери и кимери" като предци на българите. Нищо повече.
    Раковски започва да търси в научните книги от негово време (ХІХ в.) кои са тия "гимери и кимери", но не открива нищо, освен сведенията при Херодот.  
   Същевременно един поляк Ян Потоцкий в края на ХVІІІ в. и нач. на ХІХ в., а така също други учени като Ф. Делитц, Е. Бонел, са изказали идеята, че има връзка между кимерийци и скандинавците кимври.
   Апропо, последен мохикан на тази идея, че има някаква връзка между кимерийци и кимври, е М. Елиаде.
   Раковски през втората половина на ХІХ в. прегръща идеята "кимври=гимери и кимери", и започва да пише за Скандинавия.
   Така че, не можем да се сърдим на Раковски, той просто е убеден, че българите преди са се звали "гимери и кимери" и тръгва, - чрез наличното за неговата епоха - да ги търси, но...намира КИМВРИТЕ ...
.....................................................................................
Йосиф Флавий "Юдейски древности"...


Йосиф Флавий (ок. 37-95 г. след н.е.) е първият историк, който дава сведение, свързващо кимерийците и келтите. То днес е преосмислено в науката, но през 1859 г. и през 1865 г. Г.С.Раковски ползва данни на европейски историци, където определено се твърди за съществуването на кимерийско-кимврийски синтез. 

Съгласно Йосиф Флавий, келтското племе галати има родословие, което отвежда към библейския Гомер. Флавий пише: „Именно родоначалник на тези народи, които сега се наричат от гърците галати, а въобще се назовават гомерийци, е бил Гомер“ (Юдейски древности, кн.І, VІ.1).

Галатите се преселили в ІІ в. пр.н.е., преминавайки през Балканите, в източната част на някогашна Фригия. Оттогава и тази област е известна като Галатия. Флавий очевидно знае и името на тази област като Гамирка, а така също е запознат и с кимерийското господство в този регион.

Така Йосиф Флавий свързал галатите с кимерийците и с епонима Гомер.
..............................................................................................................
Виж стр. 200 на книгата


   ВИЖ ПОВЕЧЕ ПО ВЪПРОСА ТУК:
 Намерена е българска история отпреди Паисий Хилендарски.
http://letopisec.blog.bg/history/2014/11/24/namerena-e-bylgarska-istoriia-otpredi-paisii-hilendarski.1316431

1 коментар: