сряда, 7 август 2013 г.

ОПИТ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ПАНСЛАВЯНСТВОТО...

    Тракедонизмът не е случайно нещо и тепърва ще се дешифрират неговите послания и цели. Добре би било тази тема да се дебатира. Дебатът е отворен и идеите ще допълнят  вече добилото общественост понятие „тракедонизъм“!    Тракедонизмът е нещо, което има явни и скрити форми.
    От една страна то е нет-течение в осмислянето на ранно-българската история от най-древни времена до 680 г., когато Аспарух създава държава на Балканите.
 Тракедонизмът не е тракофилство, той отрича възможността траките да са траки и им вменява, че са нещо друго.
   Още през ХІХ в. има апологети, че траките са същите, които от VІ в. от н.е. знаем от изворите като славяни (склавини). Тракедонизмът днес е модерен опит да наложи тази пан-славянска идея и проповядва, че тракийски и български, са един и същ език, дори „удревляването“ (руска дума) върви до крито-минойската писменост, известна като „Линеар А“. Последната, както знаем не е разчетена, но  разни хора твърдят, че я разчитат по камъни от Стара планина…
 Така стигаме до една от „скритите форми“ на тракедонизма. Той иска да внуши, че славяни и славянски език няма, вменявайки, че това е български, т.е. тракийски език…По принцип, българският език се разглежда от езиковедите като част от славянските езици, но българският е по-особен, няма падежи и има особена глаголна система, дори преизказно наклонение…Да се вмени, че няма славяни и че всички известни днес езици като славянски, са български език, е безумие от научна гледна точка. Тоест, целта на тракедонизма в този сектор, не е научна.
Но тогава какво цели?
Целта е да се играе на тънката струя на българофилството и тази струна да произведе фалшиво звучене…
   “Тънката струя“ на българофилството е натрапваното с години от СССР славянофилство в НРБ. Да се отрича, че изобщо няма славяни и славянски език, и да се натрапва днес, че това е тракийски, е…нали разбирате…хитър ход да се сложи знак на равенство между славянски и тракийски езици. Всички големи изследователи на траките обръщат внимание на влиянието между тракийски и славянски, но нито един от тях даже и не си е представял да ги отъждестви. Но днес това се прави с лека ръка…
И така, тракедонизмът е тракедонизъм, понеже заема от една страна автохтонната теория на македонизма, а от друга вменява, че отрицанието на отрицанието е диалектика, все едно Хегел не го е казал…
Защо тракедонизмът е българофобство?
Замислен като ренесанс на модерният пан-славизъм, тракедонизмът е недоносено дете. Генните му инженери са пропуснали, че ако на българите е импутиран единият крак с македонизма, те трябва да са малоумни, за да си дадат и другия…
Автохтонната теория, пищно декорирана с тракийски находки, е все пак нещо, което нашата историография имаше и досега…Траките стават български поданици след 680 г. и ние определено може да се гордеем, че са наши предци. Дори проф. Ив. Дуйчев пръв издигна още преди време тезата, че сме повече траки, отколкото българи…
Но тракедонизмът не иска това. Той не иска да разграничава траки от българи, а да ги отъждествява. Това му е необходимо, за да изпълни поръчка № 1 и тя не е от Скопие: а именно траки, славяни и българи, да са едно и също…

За съжаление, тази хитра геополитическа цел, се изпълнява със средства на македониският антички автохтонен апарат.
Сиреч, ние българите трябва да приемем, че сме траки и бидейки си автохтони, нямаме история в късната античност след І в. от н.е., откакто сме превзети от Рим…
Добре, ще попита някой, а как така станахме с име „българи“?
Един от стратезите на тракедонизмът, г-н Павел Серафимов-Спароток, разработва една теза, според която в армията на Ал. Македонски имало „хора на пълководеца Балакр“, това го пише Ариан. Г-н Серафимов иска да ни внуши, че тези военни на пълководеца, понеже Ариан не пише за друго, са по неговото име цял народ „балакри“…
Моделът е зает от скопското МАНУ. Прислугата на Теодора, жената на Юстиниан І, се нарича, според Прокопий, „Македония“. За МАНУ това е достатъчно, че през VІ в. от н.е. има македонци…И т.н.
Характерното за вожда на тракедонизма Павел Серафимов е собственото му самопризнание, че не се казва така и пише под анонимно име
Павел Серафимов Имам 15 книги, но не и под името Серафимов 
преди 10 часа · Харесвам


Павел Серафимов Като му дойде времето всичко ще излезе наяве

Същият този т.н. Спароток в чужбина открито си пише, че става дума не за българи и траки, а са древни праславяниЛеуварден е един от единадесете исторически фризийски града. Официален статут на град получава през 1435. Леуварден е бил разположен на бреговете на залива Миделзее, който в края на 15 век е засипан със земя, за да осигури повече обработваеми площи.

         В града явно няма велики исторически личности и събития, затова пък има доста паметници:
   В този град твори г-н Спароток:

     І. Павел Серафимов, Джанкарло Томеццоли: «Доказательства раннего присутствия славян на Минойском Крите/Новое азбучное прочтение ЛИНЕАРНОГО А письма/EVIDENCE FOR EARLY SLAVIC PRESENCE IN MINOAN CRETE. NEW AZBUKAS (SLAVIC ALPHABET) READING OF THE LINEAR A INSCRIPTION»
www.srpska.ru/article.php

        
     ІІ.  "Оказалось, что понятия КРОМАНЬОНЕЦ, и ЧЕЛОВЕК, ГОВОРЯЩИЙ ПО-РУССКИ, совпали."

       В этой связи хотелось бы отметить присланную на Конгресс статью Павла Серафимова, болгарина, и Джанкарло Томеццоли, итальянца, о попытках дешифровки надписи, выполненной линейным письмом А, до сих пор не дешифрованным. Многие исследователи полагают, что это письмо принадлежит носителям крито-микенской культуры, пеласгам, славянам по происхождению.
www.organizmica.org/archive/505/viss.shtml


    ІІІ. Томеццоли Джанкарло Тициано, Серафимов Павел Павлов:Доказательства раннего присутствия славян на минойском Крите. Новое чтение надписи линейным А на золотой перстневидной ячейке из Мавро Спелио (Мюнхен, Германия, главный эксперт Европейского патентного бюро; Леуварден, Голландия, дизайнер, художник).
ateney.ru/rus/biblio/Piter3.htm

                                                                                                  МНОГО СА НАПРЕД ТИЯ ХОРА, МНОГО: "В самом деле, нельзя не восхититься глубиной и масштабом проведённых авторами докладов исследований, доказывающих несомненную первичность славянской протоцивилизации по отношению ко многим другим цивилизациям и культурам глубокой древности. Археоника — наука о духовной культуре человечества — всё более уверенно заявляет именно об этом. Например, санскрит это искусственный язык, созданный в I веке н. э. на базе русского языка. Поэтому нам не надо больше привлекать индийские аналоги, чтобы проследить этимологию слов русского языка, в котором более чем предостаточно нужных нам корней. Надо только немного поднапрячься. По данной тематике хорошо поработала секция «Докирилловская письменность», в которой выступили с докладами: Тентов Аристотель, член Палаты представителей Македонии («Древнейший македоно-славянский словарь»); Томеццоли Джанкарло, главный эксперт Европейского патентного бюро в Германии, и Серафимов Павел, дизайнер из Голландии..."

za.zubr.in.ua/2010/05/28/6442/

  Тентов е човек от "ранга" на Васко Ильов, Паско Кузман, Ташко Белчев, Ал. Донски и т.н. Все македонисти - комедианти които разпалват античното лудило по Варадарско. Всеки може да си направи извода за каква анти - българска доктрина иде реч.


        

5 коментара:

 1. Полека лека, господарите и закрилниците на Спароток свалят един по един сайтовете на позора, но ние имаме и други доказателства за антибългарската дейност на Спароток и кохортата му антибългари.

  ОтговорИзтриване
 2. Г-н Милчев, бихте ли показали къде точно г-н Серафимов е използвам думата "балакри"? Досега не съм срещал изречение, в което той да определя етнонима българи като "хора на пълководеца Балакр".
  Междувпрочем, знаете ли истинското му име, за да го споделите тук?
  Нямам представа коя теория - неговата, вашата или някоя друга е най-близо до истината, просто коментирам това, което съм прочел.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. достатъчно е да въведете в google думите "балакр, спароток" и ще попаднете на фантасмагориите на вожда на тракедонизма

   Изтриване
  2. А ако попадна на блога на въпросния Спароток, не намирам нищо за този Балакр, по-скоро се говори за някакви блегури, което означавало благи хора, бели хора, чисти хора и т.н. Моля, дайте ми линк, където въпросният Павел Серафимов говори и твърди за Балакр!
   А относно тракедонизма и пан-славянството, да, Спароток говори, че българите са славяни, но пропускате факта, че според него, руснаците не са. Ако обединението на всички български земи за вас е пан-славянство, то да, човекът иска това да се случи. Поне с такова впечатление оставам дотук.
   Не разбрах и аргумента Ви, че ако българите се отъждествяват с траките, то "бидейки си автохтони, нямаме история в късната античност след І в. от н.е., откакто сме превзети от Рим…". По същата логика, ако се отъждествяваме с аспаруховите българи, не трябва да имаме история след 1018 година, когато България е превзета от ИРИ.
   А и на север от Дунав нямало ли траки?
   Общо взето по много въпроси Спароток сигурно греши, но също така по много въпроси няма как да се съглася и с Вас.

   Изтриване
  3. Въпроса е колко всъщност са автохтони самите траки ???

   Изтриване